Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Introductory Certificate in Engineering

ET1-01-17

Course details

This programme provides an opportunity to prospective learners to explore basic principles and applications related to Engineering. The course will assist learners in developing technical skills. The vocational units are designed to provide learners with tool handling techniques, which would include soldering, material cutting and shaping, and assembly of electrical, electronic and mechanical components.
Learners will have the opportunity to build simple projects which would be functional and useful. Learners are also given the opportunity to enhance their key skills: English, Maltese, Mathematics, Science and Individual and Social Responsibility through vocational content. These key skills subjects are mostly embedded into each vocational area, thus promoting the practical aspect of these subjects.

Dan il-programm jipprovdi lill-istudenti prospettivi l-opportunità li jesploraw prinċipji u applikazzjonijiet bażiċi relatati mal-Inġinerija. Il-kors jgħin lill-istudenti biex jiżviluppaw ħiliet tekniċi. L-unitajiet vokazzjonali huma mfassla biex jipprovdu lill-istudenti t-tekniki tal-immaniġġjar tal-għodod, li jinkludu l-istanjar, il-qtugħ u l-iffurmar ta’ materjali, u l-armar ta’ komponenti elettriċi, elettroniċi u mekkaniċi.
L-istudenti jkollhom l-opportunità li jibnu proġetti sempliċi li jkunu funzjonali u utli. L-istudenti jingħataw ukoll l-opportunità li jsaħħu l-ħiliet ewlenin tagħhom: l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ix-Xjenza u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali permezz ta’ kontenut vokazzjonali. Dawn is-suġġetti tal-ħiliet ewlenin huma inkorporati l-aktar f’kull qasam vokazzjonali, u għaldaqstant jippromwovu l-aspett prattiku ta’ dawn is-suġġetti.

Level 1

1 year full-time

Finished compulsory education

Initial Assessment Tests (as may be applicable)


Career opportunities