Institute of Information and Communication Technology

Advanced Diploma in IT (Software Development)

IT4-04-19

Course details

The Advanced Diploma in Software Development is a practical, hands-on qualification ensuring that learners utilise the most up-to-date practices and current programming languages. This course is the first step towards becoming a software developer. It will provide the learners with the core software development skills along with the necessary knowledge for the design and development of software applications. The first year of this course will be common for all learners following the advanced diploma. During the second year of studies, learners will focus on software development subjects such as: server side and client side scripting; database design and development; and mobile application development.

L-Advanced Diploma in Software Development hija kwalifika prattika li tiżgura li l-istudenti jużaw il-prattiċi l-aktar aġġornati u l-lingwi tal-ipprogrammar l-aktar kurrenti. Dan il-kors huwa l-ewwel pass biex wieħed isir żviluppatur tas-softwer. Jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin tal-iżvilupp tas-softwer, flimkien mal-għarfien neċessarju għad-disinn u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tas-softwer. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tkun l-istess għall-istudenti kollha li jsegwu d-diploma avvanzata. Matul it-tieni sena tal-istudji, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti tal-iżvilupp tas-softwer bħal: server side u client side scripting; id-disinn u l-iżvilupp ta’ bażijiet ta’ data; u l-iżvilupp ta’ applikazzjoni tal-mobile.

Level 4

2 years full-time

MCAST Diploma in IT
or
MCAST Diploma in IGaming
or
4 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics and one subject from Computer Studies or Physics or Information Technology
Preferred: English Language


Career opportunities