Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Advanced Diploma in Light Vehicle Maintenance

ME4-A1-19

Course details

This qualification is for candidates wanting to develop some of the essential skills and understanding in motor vehicle systems. Learners will be able to identify hazards and risks in the automotive environment and work safely with equipment, materials and products.
Learners should also gain a good knowledge of tools and measuring devices as well as routine light vehicle maintenance. Learners will be expected to develop an understanding of the construction and operation of common steering, suspension engines and many important systems (including mechanical and electrical) as well as procedures involved in the inspection, serviceability, adjustments, removal and replacement of components and the evaluation of their performance.
Applicants coming in through the O-Level route may be requested to complete an additional Level 4 preparatory year if they do not already have prior exposure and experience within the area in question.
This course includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.
Din il-kwalifika hija għall-kandidati li jixtiequ jiżviluppaw xi wħud mill-ħiliet essenzjali u l-fehim fir-rigward ta’ sistemi ta’ vetturi bil-mutur. L-istudenti jkunu jistgħu jidentifikaw perikli u riskji fl-ambjent ta’ karozzi u jaħdmu b’mod sikur bit-tagħmir, il-materjali u l-prodotti.
L-istudenti għandhom jiksbu wkoll għarfien tajjeb ta’ għodod u apparat ta’ kejl, kif ukoll il-manutenzjoni ta’ rutina ta’ vetturi ħfief. L-istudenti jkunu mistennija jiżviluppaw fehim dwar il-kostruzzjoni u l-operat ta’ sistemi komuni tal-istering, magni ta’ sospensjoni u ħafna sistemi importanti (inkluż mekkaniċi u elettriċi), kif ukoll proċeduri involuti fl-ispezzjoni, is-servisjar, l-aġġustamenti, it-tneħħija u t-tibdil ta’ komponenti u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tagħhom.
L-applikanti li jidħlu għal dan il-kors bl-O-Levels jistgħu jiġu mitluba jlestu sena preparatorja addizzjonali f’Livell 4, jekk ma jkollhomx esperjenza jew qatt ma esperjenzaw xogħol f’dan is-settur.
Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
Level 4
2 years on apprenticeship
(As from 2020/21, 3 years on apprenticeship)
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Diploma in Automotive Maintenance and Repair
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Aircraft Maintenance
or

4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory:
One subject from Mathematics or Physics
and
One subject from Engineering Technology, Design & Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Applicants may be required to sit for an aptitude test and / or attend an interview before being accepted to join the course.

Career opportunities