Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Advanced Diploma for Polymer Process Technicians

ME4-A3-19

Course details

This Advanced Diploma programme is designed to prepare technicians for a career in the field of the transformation of rubbers and plastics, with their different types and compositions, into finished specialised products.
It provides a good level of knowledge in the fields of polymer sciences and manufacturing technologies. The scientific background of the technologies and processes involved, including material properties, process control and the effect of variables such as temperature, pressure, and cycle time, are also studied.
Training is achieved through a combination of theory and practical sessions of this latest technology in our lecture rooms and workshops, as well as at local industry leaders of this ever-growing sector of manufacturing.
The training will be reinforced by the practical and hands-on experiences that learners will be exposed to during the work phase of their apprenticeship.
This course includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

Dan il-programm ta’ Advanced Diploma huwa mfassal biex iħejji lit-teknixins għal karriera fil-qasam tat-trasformazzjoni tal-lasktu u l-plastik, bit-tipi u l-kompożizzjonijiet differenti tagħhom, fi prodotti speċjalizzati lesti.
Dan jipprovdi livell tajjeb ta’ għarfien fl-oqsma tax-xjenzi tal-polimeri u t-teknoloġiji tal-manifattura. Jiġu studjati wkoll l-isfond xjentifiku tat-teknoloġiji u l-proċessi involuti, inklużi l-proprjetajiet ta’ materjali, il-kontroll tal-proċess u l-effett ta’ elementi varjabbli, bħat-temperatura, il-pressjoni, u l-ħin taċ-ċiklu.
It-taħriġ jinkiseb permezz ta’ kombinazzjoni ta’ sessjonijiet tat-teorija u tal-prattika ta’ din it-teknoloġija l-aktar riċenti fil-klassijiet u l-workshops tagħna, kif ukoll għand il-mexxejja tal-industrija lokali ta’ dan is-settur ta’ manifattura li kulma jmur qed jikber.
It-taħriġ jiġi msaħħaħ permezz tal-esperjenzi prattiċi u diretti li se jiltaqgħu magħhom l-istudenti matul il-fażi tax-xogħol tal-apprendistat tagħhom.
Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattiki relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

Level 4

3 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Aircraft Maintenance
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory:
One subject from Mathematics or Physics
and
One subject from Engineering Technology, Design & Technology, Chemistry, Mathematics, Physics


Career opportunities