Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering (Manufacturing)

ME6-02-19

Course details

This Mechanical Engineering degree programme, provides the learner with a solid understanding of relevant engineering fundamentals and prepares the learner for a broad range of career options in the manufacturing field. This field is increasingly becoming more and more high tech.
The programme is structured around studies which will develop in learners, a firm understanding of principles and disciplines which are needed in the modelling, measuring, analysis and design of mechanical components and systems. On completing the course, graduates are expected to demonstrate that they have assimilated the professional skills necessary for formulating and executing engineering projects. The course also provides training in teamwork, and effective communication skills.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat fl-Inġinerija Mekkanika jipprovdi lill-istudent fehim sod ta’ elementi fundamentali tal-inġinerija rilevanti u jħejji lill-istudent għal firxa wiesgħa ta’ għażliet ta’ karriera fil-qasam tal-manifattura. Dan il-qasam qed isir ta’ livell teknoloġiku li kulma jmur qed jogħla.
Il-programm huwa mfassal madwar l-istudji li jiżviluppaw fl-istudenti, il-fehim sod tal-prinċipji u d-dixxiplini li huma meħtieġa fl-immudellar, il-kejl, l-analiżi u d-disinn ta’ komponenti u sistemi mekkaniżmi. Dawk li jiggradwaw minn dan il-kors huma mistennija juru li jkunu assimilaw il-ħiliet professjonali neċessarji biex jifformulaw u jwettqu proġetti tal-inġinerija. Il-kors jipprovdi wkoll taħriġ fil-ħidma f’tim, u ħiliet ta’ komunikazzjoni effettivi.
Level 6
4 years full-time
Internship

Download Course Outline

MCAST Advanced Diploma in Manufacturing
or
MCAST Advanced Diploma for Polymer Process Technicians
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)Applicants need to obtain an average Grade C or better across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C,C; Grades B,D; Grades A,E) or a related MCAST Advanced Diploma (an overall mark of 60% or higher)

Career opportunities