Learning Support Unit

Award in Vocational Skills

PWA-01-18

Course details

The Award in Vocational Skills supports students with learning disabilities / learning difficulties to acquire the skills required to gain and maintain employment or to further their education.

Students are trained in one of the following vocational areas: Hospitality, Office Skills, Production and Retail. They are also assessed in Key Skills which include Maltese, English, Mathematics, PSHE, IT, and Daily Living and Community Skills. A work placement experience within the College is also provided according to the vocational area being studied.

Before enrolling in the programme, students are required to attend for a three-day evaluation period to assess the suitability of the course and identify the vocational area according to their abilities.

L-Award fil-Ħiliet Vokazzjonali jappoġġja lill-istudenti b’diżabilità jew b’diffikultà fit-tagħlim għall-kisba tal-ħiliet meħtieġa biex jiksbu u jżommu impjieg jew biex
ikomplu jistudjaw.
L-istudenti jiġu mħarrġa f’wieħed mill-oqsma vokazzjonali li ġejjin: l-Ospitalità, il-Ħiliet tal-Uffiċċju, il-Produzzjoni u l-Bejgħ. Huma jiġu evalwati wkoll fil-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dawk Komunitarji. Tiġi pprovduta wkoll esperjenza ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol fi ħdan il-Kulleġġ, skont il-qasam vokazzjonali li qed jiġi studjat.
Qabel ma jirreġistraw fil-programm, l-istudenti huma meħtieġa jattendu perjodu ta’ evalwazzjoni ta’ tlett ijiem biex tiġi evalwata l-adegwatezza tal-kors u jiġi identifikat il-qasam vokazzjonali skont l-abbiltajiet tagħhom.

Level 1

1 year full-time

o Finished Compulsory Education
o Provision of documents including School Leaving Certificate
o A recent psychological report (issued no more than 3 years before date of application) and school reports including last Individual Education Plan (IEP)
o Adaptation to both class-based and community-based learning to be ascertained through a 3-day workshop at MCAST, attendance for which is compulsory
o Commitment to prospective employment.
o Applicants may be asked to sit for an interview


Career opportunities