Learning Support Unit

Award in Vocational Skills

PWB-01-18

Course details

The Award in Vocational Skills is a programme of study following the MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A that helps students with learning disabilities / learning difficulties consolidate the skills necessary to gain and maintain employment or to further their education.

Students will have the opportunity to further their studies in the vocational area chosen in the MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A, which are Hospitality, Office Skills, and Production and Retail. They will also focus on Key Skills which include Maltese, English, Mathematics, PSHE, IT, and Daily Living and Community Skills. A work placement experience in industry is also provided according to the vocational area being studied.

L-Award fil-Ħiliet Vokazzjonali huwa programm ta’ studju li jsegwi l-MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A, li jgħin lill-istudenti b’diżabilità jew diffikultà fit-tagħlim għall-iżvilupp tal-ħiliet meħtieġa biex jiksbu u jżommu impjieg jew biex ikomplu jistudjaw.
L-istudenti jkollhom l-opportunità li jkomplu l-istudji tagħhom fil-qasam vokazzjonali magħżul fl-MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A, li huma l-Ospitalità, il-Ħiliet tal-Uffiċċju, u l-Produzzjoni u l-Bejgħ. Huma se jiffokaw ukoll fuq il-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dawk Komunitarji. Tiġi pprovduta wkoll esperjenza ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol fl-industrija, skont il-qasam vokazzjonali li qed jiġi studjat.

Level 1

1 year full-time

MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A

Adaptation to both class-based and community-based learning to be ascertained through the previous year

Commitment to prospective employment.


Career opportunities

Hospitality – Housekeeping Assistant; Kitchen Hand

Production and Retail – Factory Hand; Laundry Worker

Office – Office Assistant; Library Assistant