Masters

Master of Business Administration for the Small Business (MBA)

UC7-E1-19

Course details

The MCAST MBA for the Small Business programme, focuses on the small businesses’ theoretical knowledge, application-oriented experiences as well as the identification of innovation possibilities and growth potentials. This MBA is structured to reflect the needs of modern business dynamics. The MCAST MBA is taught by industry experts and leading academics who have had successful careers in their respective business settings.

Il-programm MBA for the Small Business tal-MCAST, jiffoka fuq l-għarfien teoretiku tan-negozji ż-żgħar, esperjenzi orjentati lejn l-applikazzjoni kif ukoll l-identifikazzjoni ta’ possibbiltajiet tal-innovazzjoni u potenzjali ta’ tkabbir. Dan l-MBA huwa strutturat biex jirrifletti l-ħtiġijiet tad-dinamika tan-negozju modern. L-MBA tal-MCAST huwa mgħallem minn esperti fl-industrija u persuni akkademiċi ewlenin li rnexxew fil-karriera tagħhom fl-ambjenti rispettivi tan-negozju tagħhom.

Relevant Degree. Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

6 Semesters – part time

October 2019

PG. Cert Business Administration at 30 ECTS.
PG. Diploma Business Administration at 60 ECTS.
Full MBA at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities