Masters

Master of Science in Exercise and Sports Science

UC7-E10-18

Course details

The Master of Science in Exercise and Sport Science presents a multidisciplinary focus to help students understand the relationship between health and human performance. As an academic program, the Masters of Science will introduce translational research and provide essential foundations from the bases of physiology, biomechanics, motor behavior, and psychology. Using the social ecological approach to addressing the needs for health and human performance for the workforce in Malta, the program recognizes societal needs, introduces evidence-based strategies for intervention, and evaluates the impact of these services on health outcomes and productivity.

Il-Master of Science in Exercise and Sport Science jippreżenta fokus multidixxiplinari biex jgħin lill-istudenti jifhmu r-relazzjoni bejn il-prestazzjoni tas-saħħa u dik umana. Bħala programm akkademiku, il-Masters of Science jintroduċi riċerka traslazzjonali u jipprovdi bażi essenzjali mil-lat tal-fiżjoloġija, il-bijomekkanika, l-imġiba tal-moviment tal-bniedem u l-psikoloġija. Bl-adozzjoni tal-approċċ ekoloġiku soċjali biex jiġu indirizzati l-ħtiġijet għall-prestazzjoni tas-saħħa u dik umana għall-forza tax-xogħol f’Malta, il-programm jirrikonoxxi l-ħtiġijiet soċjetali, jintroduċi l-istrateġiji bbażati fuq l-evidenza għal intervent, u jevalwa l-impatt ta’ dawn is-servizzi fuq ir-riżultati u l-produttività tas-saħħa.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

5 Semesters

October 2019 … subject to adequate demand

Post Graduate Certificate at 30 ECTS.
Post Graduate Diploma at 60 ECTS.
Full Masters at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities