Masters

Master of Arts in Product Design

UC7-E11-18

Course details

The Master of Arts in Product Design programme develops the artistic and humanistic skills belonging to design culture together with the technical know-how that relates to production technology, materials, and manufacturing costs. It strives to meet the need of operating in a worldwide landscape of heightened competition where the designer can increase the value of a consumer product by creating innovation – in both aesthetics and usability – that takes advantage of available technologies and ever-changing consumer lifestyles. Candidates will build an improved critical capability to explore contemporary design languages, focus on experimentation with innovative inter-disciplinary technologies and materials, from preliminary concept to finish, and focus on understanding and developing sustainable production and consumption processes.

Il-programm tal-Master of Arts in Product Design jiżviluppa l-ħiliet artistiċi u umanistiċi li jappartjenu għall-kultura tad-disinn, flimkien mal-għarfien espert tekniku li jirrigwarda t-teknoloġija tal-produzzjoni, il-materjali u l-ispejjeż tal-manifattura. Dan ifittex li jissodisfa l-ħtieġa tal-operat f’pajsaġġ dinji ta’ kompetizzjoni ogħla, fejn id-disinjatur jista’ jżid il-valur ta’ prodott tal-konsumatur billi joħloq innovazzjoni – kemm fl-estetika kif ukoll fl-użu – li tieħu vantaġġ mit-teknoloġiji disponibbli u l-istili ta’ ħajja tal-konsumatur dejjem jinbidlu. Il-kandidati jiżviluppaw kapaċità kritika mtejba biex jesploraw lingwi tad-disinn kontemporanju, jiffokaw fuq esperimentazzjoni b’teknoloġiji interdixxiplinari u materjali innovattivi, minn kunċett preliminari sat-tlestija, u jiffokaw fuq il-fehim u l-iżvilupp ta’ proċessi ta’ produzzjoni u konsum sostenibbli.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

5 Semesters

October 2019 … subject to adequate demand

Post Graduate Certificate at 30 ECTS.
Post Graduate Diploma at 60 ECTS.
Full Masters at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities