Masters

Master of Science in Environmental Engineering

UC7-E7-18

Course details

The Master of Science in Environmental Engineering programme takes an interdisciplinary approach into the investigation of processes that control the earth and its environment. The programme will deliver all necessary knowledge and skills to seize opportunities presented by new developments in areas such as global cycles, biogeochemistry, sustainable technologies, waste and water treatment, environmental pollution assessment and remediation, and natural hazard. A special focus on environmental auditing and impact assessment shall be made, particularly in water, energy, noise and traffic auditing.

Il-programm tal-Master of Science in Environmental Engineering jadotta approċċ interdixxiplinari fl-investigazzjoni ta’ proċessi li jikkontrollaw id-dinja u l-ambjent tagħha. Il-programm jippreżenta l-għarfien u l-ħiliet kollha neċessarji biex jinħatfu l-opportunitajiet ippreżentati mill-iżviluppi ġodda, f’oqsma bħaċ-ċikli globali, il-bijoġeokimika, it-teknoloġiji sostenibbli, it-trattament tal-ilma u l-iskart, il-valutazzjoni u r-rimedju tat-tniġġis ambjentali, u l-perikli naturali. Issir enfasi speċjali fuq l-awditjar ambjentali u għandha ssir valutazzjoni tal-impatt, b’mod partikolari fl-awditjar tal-ilma, l-enerġija, l-istorbju u t-traffiku.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

5 Semesters

October 2019 … subject to adequate demand

Post Graduate Certificate at 30 ECTS.
Post Graduate Diploma at 60 ECTS.
Full Masters at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities